4) Betaling

De tarieflijst vermeldt de prijzen per dag (inclusief de aankomstdag) dat de kat verblijft in het kattenpension, tenzij anders aangegeven. In dit tarief is inbegrepen het verblijf, het eten,  de dagelijkse verzorging, de verschuldigde BTW en natuurlijk de dagelijkse knuffels!

Bij opname van de hotelgast dient de volledige som van de gereserveerde dagen betaald te zijn. Als voorschot wordt 30% van het totaalbedrag (met een minimum van 25€ indien 30% van het totaalbedrag lager is dan 25€) betaald bij reservering en 70% tegen of bij aankomst van uw kat(ten). Bij niet betaling van het voorschot, binnen de twee weken na onze bevestiging van de reservatie, behoudt Kattendroom zich het recht voor om eenzijdig uw inschrijving te annuleren. Bijkomende dagen die tijdens het verblijf worden aangevraagd (of indien uw kat later wordt opgehaald dan afgesproken) en/of bijkomende kosten die  gemaakt zijn, zoals bv dierenartskosten, worden cash of per mobiele betaling (nl met QR code) afgerekend bij het afhalen van uw huisdier(en).

In geval van niet-tijdige algehele betaling door de klant is het kattenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen. De betreffende kat(ten) wordt pas terug gegeven aan de eigenaar na volledige betaling van de verschuldigde som.

Bij eerder ophalen of later brengen van het gastdier blijft de klant de gehele reserveringssom aan het kattenpension verschuldigd. Verkorting van het verlof doorgegeven tot 60 dagen voor de aankomstdatum worden verrekend. Vanaf 60 dagen voor de aankomstdatum is zowiezo de volledige som van de vastgelegde reservatie verschuldigd. Voor periodes van schoolvakanties is de gehele reserveringssom vanaf de reservatiedatum verschuldigd, voor deze periodes worden verkortingen nooit verrekend.

Indien de klant zonder bericht zijn huisdier niet ophaalt bij het kattenpension binnen 5 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst, zal het kattenpension de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier binnen 48 uur op te halen. Ingeval de klant dit niet doet, heeft het kattenpension het recht de betreffende kat naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige hotelprijs te betalen vermeerderd met de kosten voor het extra verblijf, administratieve kosten en de eventuele asielkosten.