5) Annulering

Een annulatie dient steeds schriftelijk te gebeuren via mail of aangetekend schrijven.

Begrijpelijkerwijze is de annulering van de reservatie wegens overlijden van de kat kosteloos, maar enkel indien een schriftelijke verklaring van de dierenarts wordt voorgelegd. Na ontvangst van deze schriftelijke verklaring zal het kattenhotel 'Kattendroom' reeds betaalde bedrag terugstorten.

De hiernavermelde kosten dienen in ieder geval betaald te worden :
 - vanaf inschrijving tot 60 dagen voor aankomstdatum: 25 € annulatiekost
 - vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aankomstdatum: 30 % van de totaalsom (met een minimum van 25€ indien 30% van de totaalsom lager is dan 25€)
 - vanaf 30 dagen voor de aankomstdatum: 100 % van de totaalsom (met een minimum van 25€ indien de totaalsom lager is dan 25€)
 - niet opdagen zonder voorafgaande schriftelijke annulatie: 100% van de totaalsom (met een minimum van 25€ indien de totaalsom lager is dan 25€) + 25€

Regeling annulaties ivm Corona virus:
Als uw reis niet kan doorgaan omwille van Corona (door maatregelen hier of in het land van bestemming) en u annuleert het verblijf van uw kat, dan zal u geen annulatiekost hoeven te betalen. U kan uw reservatie kostenloos herboeken naar een latere datum. Het reeds betaalde bedrag wordt overgedragen naar een volgende reservatie. Gelieve me wel zo snel mogelijk op de hoogte te brengen zodat ik de mogelijkheid heb om de vrijgekomen plaats in te vullen.

  Deze regeling is geldig op de reservaties voor de periode tem 31/08 en ook enkel voor diegene die mij verwittigen, bij het niet opdagen zonder verwittigen zullen de normale hotelvoorwaarden van toepassing zijn.

Ik dank u alvast voor uw begrip en ik hoop dat u en uw familie gezond en wel blijven en kijk er naar uit om u terug van dienst te zijn.