5) Annulering

Een annulatie dient steeds schriftelijk te gebeuren via mail of aangetekend schrijven.

Begrijpelijkerwijze is de annulering van de reservatie wegens overlijden van de kat kosteloos, maar enkel indien een schriftelijke verklaring van de dierenarts wordt voorgelegd. Na ontvangst van deze schriftelijke verklaring zal het kattenhotel 'Kattendroom' reeds betaalde bedrag terugstorten.

De hiernavermelde kosten dienen in ieder geval betaald te worden :
 - vanaf inschrijving tot 60 dagen voor aankomstdatum: 25 € annulatiekost
 - vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aankomstdatum: 30 % van de totaalsom (met een minimum van 25€ indien 30% van de totaalsom lager is dan 25€)
 - vanaf 30 dagen voor de aankomstdatum: 100 % van de totaalsom (met een minimum van 25€ indien de totaalsom lager is dan 25€)
 - niet opdagen zonder voorafgaande schriftelijke annulatie: 100% van de totaalsom (met een minimum van 25€ indien de totaalsom lager is dan 25€) + 25€

De betaling zal in alle gevallen moeten gebeuren binnen de 10 dagen.