5) Annulering

Een annulatie dient steeds schriftelijk te gebeuren via mail of aangetekend schrijven.

Begrijpelijkerwijze is de annulering van de reservatie bij ziekte of overlijden van de kat of de eigenaar kosteloos, mits een schriftelijke verklaring van de (dieren-)arts wordt voorgelegd. Na ontvangst van deze schriftelijke verklaring zal het kattenhotel 'Kattendroom' het reeds betaalde bedrag terugstorten.

De hiernavermelde kosten dienen in ieder geval betaald te worden :
 - vanaf inschrijving tot 60 dagen voor aankomstdatum: 25 € annulatiekost
 - vanaf 60 dagen tot 25 dagen voor aankomstdatum: 30 % van de totaalsom (met een minimum van 25€)
 - vanaf 25 dagen voor de aankomstdatum: 100 % van de totaalsom (met een minimum van 25€)
 - niet opdagen zonder voorafgaande schriftelijke annulatie: 100% van de totaalsom (met een minimum van 25€) + 25€

De betaling zal in alle gevallen moeten gebeuren binnen de 14 dagen.