5) Annulering

Een annulatie dient steeds schriftelijk te gebeuren via mail of aangetekend schrijven.

Begrijpelijkerwijze is de annulering van de reservatie wegens overlijden van de kat kosteloos, maar enkel indien een schriftelijke verklaring van de dierenarts wordt voorgelegd. Na ontvangst van deze schriftelijke verklaring zal het kattenhotel 'Kattendroom' reeds betaalde bedrag terugstorten.

De hiernavermelde kosten dienen in ieder geval betaald te worden :
 - vanaf inschrijving tot 60 dagen voor aankomstdatum: 25 € annulatiekost
 - vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aankomstdatum: 30 % van de totaalsom (met een minimum van 25€ indien 30% van de totaalsom lager is dan 25€)
 - vanaf 30 dagen voor de aankomstdatum: 100 % van de totaalsom (met een minimum van 25€ indien de totaalsom lager is dan 25€)
 - niet opdagen zonder voorafgaande schriftelijke annulatie: 100% van de totaalsom (met een minimum van 25€ indien de totaalsom lager is dan 25€) + 25€

Regeling annulaties ivm Corona virus:
Volgens de normale hotelvoorwaarden wordt bij een annulatie korter dan 30 dagen voor aankomstdatum, het volledige bedrag aangerekend als annulatiekost, maar ik ben bereid om vanwege deze uitzonderlijke omstandigheden enkel het voorschot aan te rekenen als annulatiekost. Indien u reeds het volledige bedrag betaald hebt, zal het saldo van uw betaling overgedragen worden naar de volgende reservatie dit jaar. (volledig en in 1 keer op te nemen)

Voor de annulaties langer dan 30 dagen voor aankomstdatum gelden de hotelvoorwaarden zoals aangegeven hierboven

Vanwege deze moeilijke situatie zullen er geen terugbetalingen uitgevoerd worden, eventuele tegoeden (zijnde het saldo van het betaalde bedrag na annulatiekost) zullen overgedragen worden naar de volgende reservatie.

Op deze manier probeer ik een gulden middenweg te vinden voor iedereen, want gelieve te begrijpen dat deze situatie een grote impact heeft op mijn inkomen en voor mijn kattenhotel is er geen vangnet die dit verlies van inkomen compenseert.

Ik dank u alvast voor uw begrip en ik hoop dat u en uw familie gezond en wel blijven en kijk er naar uit om u na deze crisis terug van dienst te zijn.