1) Vaccinaties

Om uw kat te laten genieten van een gezond en zorgeloos verblijf in ons hotel, dient uw kat verplicht gevaccineerd te zijn tegen volgende ziekten en dit minimum 2 weken voor het verblijf en niet langer dan 1 jaar geleden, nl:
 • kattenziekte 
 • niesziekte
 • leucose
  (Bij een eerste leucose vaccinatie wordt na minstens 2 weken een 2e spuit gegeven om de weerbaarheid van uw katje optimaal te maken, daarover kan uw dierenarts u meer uitleg geven. Ideaal is dat de 2e inspuiting ook al werd toegediend voor de aankomst van uw kat in het hotel.)

De vaccinatie tegen Chlamydia is aangewezen maar niet verplicht.

Er zijn momenteel enkele vaccinaties die een langere werkingsduur dan 1 jaar hebben, gelieve daarom aan uw dierenarts te vragen ook steeds de herhalingsdatum van het vaccin te noteren in het vaccinatieboekje.

Al deze informatie kan u terug vinden in het vaccinatieboekje. Neem bij twijfel best contact op met uw dierenarts.

Wij vragen u om steeds het vaccinatieboekje mee te brengen en dit blijft bij ons tijdens het verblijf van uw kat, dit is een wettelijke verplichting.

Vermits de katten tijdens hun verblijf in groep samenleven, vragen we u voldoende aandacht te besteden aan de gezondheidsvoorschriften.

 • Niet gecastreerde katers ouder dan 6 maanden worden niet toegelaten
 • Het spreekt voor zich dat uw kat geen ziekte of aandoening mag hebben die besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert voor andere katten. Als u hierover twijfelt, neemt u dan contact op met uw dierenarts. 

 • Verder dient uw kat vrij te zijn van allerhande parasieten  zoals vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt.
  Uw kat werd dus ontwormd niet langer dan 6 maand geleden en behandeld tegen vlooien niet langer dan een maand geleden. Beide behandelingen moeten ook nog werkzaam zijn gedurende het volledige verblijf van uw kat. Dit heeft niets te maken met hygiëne bij u thuis. Het is nu eenmaal zo dat katten hier ideale dragers voor zijn. Daar vele vlooien zich niet laten verschalken door een vlooienbandje, vragen wij u om een aangepast product bij uw dierenarts of bij uw apotheek te halen. Dit dient te gebeuren de week voor u uw kat binnenbrengt en dient ingeschreven te zijn (product & datum) achteraan in het Europees paspoort. Indien wij vaststellen dat uw kat toch moet behandeld worden, zullen wij deze kosten aan u doorrekenen. Ook de kosten voor het behandelen van de andere hotelgasten en de omgeving zullen doorgerekend worden.

 • Bij ziekte of vermoeden van ziekte zullen wij uw kat laten onderzoeken en behandelen door onze dierenarts. De kosten voor deze behandeling en/of medicijnen zijn voor uw eigen rekening Onze dierenarts zal uw dierenarts indien nodig contacteren voor overleg en informatie.  Bij ziekteverschijnselen kunnen wij steeds dieren weigeren of in quarantaine plaatsen. In noodgevallen (en bij te verwachte hoge kosten) zullen wij u of de opgegeven contactpersoon contacteren. De dierenartskosten, inclusief voorgeschreven medicatie, dienen bij het afhalen van het gastdier contant te worden voldaan door de klant.

Katten die niet de nodige vaccinaties gekregen hebben of hun vaccinatieboekje niet bijhebben, kunnen wij helaas niet toelaten in het kattenpension! Daar worden GEEN uitzonderingen op gemaakt! Dit lijkt zeer streng, maar anderzijds  hebt u de garantie dat al de andere dieren die bij ons te gast zijn, correct gevaccineerd en ontvlooit zijn en dus geen gezondheidsrisico vormen voor uw eigen kat(ten).