Privacy beleid of GDPR

Verklaring inzake gegevensbescherming

1. Info / contact ivm gegevensbescherming

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in verband met deze verwerking volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en aanvullende wetten inzake gegevensbescherming zoals de General Data Protection Regulation (“GDPR”) de nieuwe Europese wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Deze regels gaan in op 25 mei 2018 en zijn van toepassing op alle bedrijven die gevestigd zijn in de EU en op niet-Europese bedrijven die persoonsgegevens verwerken van personen uit de EU.
De hieronder volgende verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op de diensten van Kattendroom. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons AVG beleid te accepteren.

Wij, MERCATE EZ., Smetsakkers 24 – 9080 Lochristi BTW:0843.433.707, zijn de verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG en aldus verantwoordelijk voor de hieronder uiteengezette gegevensverwerking.

U kunt ons te allen tijde contacteren via: info@kattendroom.be

Gelieve u ervan bewust te zijn dat MERCATE EZ niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. MERCATE EZ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

2. Verwerking van uw persoonsgegevens

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om gebruikersactiviteiten op de website te analyseren. Dit zijn alleen analytische en functionele cookies. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services op deze website niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Google Analytics
Uw bezoek aan onze website en uw gebruik van onze online diensten worden bijgehouden in anonieme vorm. Het IP-adres dat momenteel door uw toestel wordt gebruikt (bv. uw computer of mobiele telefoon), de datum en tijd, het soort browser en besturingssysteem van uw toestel en de bezochte pagina’s worden opgeslagen. Deze gegevens die verzameld worden zijn anoniem omwille van gegevensbescherming en worden verwerkt om onze online diensten te optimaliseren en verbeteren. Hiervoor maken we ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, waarbij gebruik gemaakt wordt van cookies, dit teneinde het websitegebruik te analyseren en om rapporten op te maken over de websiteactiviteit. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgestuurd in het kader van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Zoals hierboven omschreven kan u uw browser instellen om Cookies te weigeren.

Elke andere verwerking van uw gegevens, uitgezonderd voor statistische doeleinden in anonieme vorm, gebeurt uitsluitend in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden enkel bewaard als u die uit eigen beweging verstrekt,zoals bij het online boeken van een reservatie of door communicatie met ons via andere middelen. Op onze website hebben we de gepaste technische voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden versleuteld tijdens het versturen van deze gegevens.
We zullen uw persoonsgegevens verwerken die via het registratieformulier voor klanten en tijdens verdere zakelijke transacties worden verzameld en bewaard, om het contract aan te gaan en uit te voeren en deze gegevens zullen niet gelinkt worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de uitvoering van onze diensten die door u werden aangevraagd.

Uw gegevens kunnen bewaard worden op onze systemen – beveiligde servers van Kattendroom en/of van een derde partij (onze webhost) maar worden door alle betrokkenen met de nodige vertrouwelijkheid behandelt. Persoonsgegevens worden niet op andere manieren doorgegeven aan andere ontvangers of langer bewaard dan 7 jaar na uw laatste contract met ons, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. (bv voor belastingsdiensten of andere overheidsinstanties)

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.3) Uw rechten

• Informatie en toegang tot persoonsgegevens

• Correctie en uitwissing van de gegevens

• Bezwaar tegen direct marketingpraktijken

• Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering

• Overdraagbaarheid van de gegevens

Indien u 1 van bovenstaande rechten wilt uitvoeren kan u contact opnemen met ons via email: info@kattendroom.be
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. U heeft steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
E-mail verzonden